nyestudio

Reforma d’un edifici industrial per a un centre escolar

2019
Terrassa
PENDENT DE CONSTRUCCIÓ


Arquitectes
Tuomo Jauhiainen, Jose-Lluis de la Fuente, Mireia Esmatges

Interiorista
Lluís Avellan

Consultor
Martí Rigola, 13-Weeks Educational Architecture

El projecte és una reforma d’un edifici industrial existent per a la implantació d’un centre escolar.Actualment, l’edifici objecte d’aquest projecte está sense ús des de fa anys, situat en un emplaçament industrial a prop del centre de la ciutat. El propietari, vol destinar l’edifici a ús docent i implantar-hi una escola. L’escola que es vol implantar acull tots els cicles d’educació: educació infantil, educació primària, educació secundària i batxillerat. La solució adoptada al projecte, dins del seu abast limitat, té com a objectiu que l’edifici disposi de les prestacions adequades per a garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la LLei escolar. L'edifici té una superfície total de 5.000 m2.